Dec 2021

https://35.239.148.43

MMF Newsletter | Jan 19, 2022 | Vol 2021.4


Message from the founder

గడచిన రెండు సంవత్సారాల ఈ విపత్కర కాలంలో కొంత మందికి ఏ ఇబ్బందీ లేకుండా నెల వారీ జీతం పడుతుంది, కానీ దురదృష్టవశాస్తూ చాలా మందికి వారి చిరు వ్యాపారాలు నడవక, మరి  కొందరికి వారి ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం వల్ల ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయ స్థితికి నెట్టివేయబడ్డారు. ఒక్క నెల జీతం ఆగితేనే కటకటలాడే జీవితాలకి ఏకంగా రెండు సంవత్సరాలు ఉపాధి కోల్పోవడం  వల్ల అనేక కుటుంబాలు తల్లకిందుళ్లయ్యాయి.

ఇంతటి గడ్డు పరిస్థితుల్లో కూడా అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ మేము గౌరవంగా బ్రతకగలం అని ముందుకు వచ్చిన 25 మంది దిగువ మధ్య తరగతి మహిళలని ఎంపిక చేసి వారు కోరిన  విధంగా tailoring నేర్పించి, కుట్టు మిషన్లు అందచేసి ఈ 25 కుటుంబాలకి జీవనోపాధి కల్పించే బృహత్కర  కార్యక్రమాన్ని చేప్పట్టడం జరిగింది. ఇందుకోసం ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో  అనుభవం ఉన్న గుంటూరులోని “Yes to Needy” అనే సంస్థతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి కార్య రూపం  తీసుకువచ్చే పనిలో ఉన్నామని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము.

అలాగే మరో శుభవార్త ఏంటి అంటే మనం చదివించిన విద్యార్థులలో ఉద్యోగం వచ్చిన వారు ఈ  సంవత్సరం నుంచి వారికి తోచినంత మొత్తాన్ని MMFకి డొనేట్ చెయ్యడం ప్రారంభించారు. మనం  నాటిన మొక్కలు చెట్లయ్యి ఫలాల్ని పది మందికి పంచాలనే మనందరి కోరిక నెరవేరుస్తున్న మన పూర్వ విద్యార్థులందరికీ మీ అందరి తరపున మనస్పూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఈ నూతన  సంవత్సరం మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకి అన్ని విధాలా మేలు జరగాలని ఆశిస్తూ మాకు అండగా ఉన్న మీ అందరికీ MMF తరపున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

- శ్రీని జి.


MMF Education Programs - FIRST® LEGO League (FLL) Competitions

The MMF is deeply committed to improving the academic faculties and expanding the intellectual horizons of kids so they grow to be responsible citizens. As a part of this effort, specifically in the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) fields, the MMF sponsors, coaches, and supports teams to compete in the FIRST® LEGO League (FLL) competitions held every year. The FIRST® organization conducts regional, state, national, and international events and invites teams to participate and solve a number of problems of practical interest. The teams are rewarded points based on metrics such as teamwork, innovation, programming a robot to solve missions using LEGOs, research into a problem of interest within the community while providing potential solutions, etc. The goal is for the kids to get them excited and interested in STEM fields so they eventually become professionals in solving large and complex problems when they are ready.

This is the third year of MMF getting involved in supporting a team for the FLL competitions. The MMF is very excited to announce that the FLL team ‘Creators of Tomorrow’, led by coach Mohan Dasari, coach Jaya Krovvidi, and mentor Anu Dasari, has bagged the championship award during their qualifier competitions held in December 2021 in Johnston, Iowa. What’s more? The team also got qualified to participate in the state championship competition to be held later this month in Ames, Iowa. Huge kudos to the kiddos that have demonstrated superior skills in a range of tasks set by the FIRST® organization.

FLL Team Creators of Tomorrow From left to right: Darsh Nandikole (5th grade), Mishka Bhojwani (4th grade), Sreenidhi Dasari (4th grade), Coach Mohan Dasari, Aanya Krovvidi (4th grade), Sastha Kode (5th grade), Seiyon Shasti (5th grade), Aadya Boppana (4th grade), Coach Jaya Krovvidi, and the little helper Baby Aarna Krovvidi

We wish the team the very best for their state championship competitions.


MMF Sustainability Projects - Sewing Machine Project

The MMF has teamed up with the Baapatla-based ‘Yes To Needy’ organization in providing home-business opportunities to a number of women in and around the Baapatla region. These women have been facing extreme financial hardships due to various adverse situations such as job loss or the passing away of earning members in the household. The MMF will work with the ‘Yes to Needy’ and provide financial support for 25 women to procure each a sewing machine, a stool, and an initial supply kit consisting of scissors, needles, and thread spools so they can set up their own home-based business. The MMF will support 85% of the capital needed to accomplish the project. The Yes to Needy organization will cover the remaining costs in organizing and coordinating a 3-month training course for these women. We request our patrons to read more about the initiative and donate to the cause:

https://35.239.148.43/sewing-machine-initiative/

 


MMF At a Glance - 2021

There is no question that the year 2021 was filled with emotional events, many of them attributable to the repercussions from the COVID-19 pandemic. A sense of normalcy has seemingly been a distant thought. Despite the dire circumstances that 2021 threw at us, the MMF made progress in many aspects. We wish to highlight a handful of our accomplishments so our patrons know that our mission goals haven’t been taken lightly. The MMF:

  • Successfully completed the MMF Intellectual Empowerment Program (IEP) between Jun and Aug 2021. We hosted 11 students ranging from 8th grade through 10th grade and the program had a mix of student-led discussions and invited speakers from various professions to talk about practical and real-world applications relevant to their academic curriculum.
  • Conducted drawing and essay writing competitions to celebrate the MMF 5th anniversary. Prizes were announced. Details here: https://35.239.148.43/mmf-anniversary-competitions-results-2021/
  • Helped a family establish a business to supply purified drinking water in Eluru, W. Godavari district. Details here: https://35.239.148.43/water-purification-project/
  • Supported a young and enterprising farmer in adopting biofertilizers for improved agriculture yield. Details here: https://35.239.148.43/biofertilizer-pilot-project/
  • Established collaboration with a Bhimavaram-based bio-fertilizer company, Padmaja Agro Industries. We reached out to the AP and TS Governments requesting to promote the use of bio-fertilizers by farmers.
  • Successfully completed personality development classes for select middle school children in Andhra Pradesh and Telangana states. The program covered topics such as English and public speaking.
  • Completed a professional development program for College going youth and provided support with public speaking, Resume help, conducting mock job interviews, etc. Every participant in the program successfully landed a job.
  • Continued donating food for the needy at the Epworth United Methodist Church every month for a large part of 2021. Please contact us at admin@35.239.148.43 if you would like to contribute.

Please click here for details about the current MMF projects and initiatives.

https://35.239.148.43/projects-and-initiatives/


If you are interested in volunteering to help with this program or any of our other MMF activities, please reach out to us via this Google form https://forms.gle/iRnwkAGwZXPoiCyy6. We always welcome new volunteers and we promise that it will be a fun-filled and exhilarating experience getting involved in our initiatives.

MMF is a registered 501(c)(3) non-profit organization under the internal revenue code, with federal tax ID 81-3554636, and any donations you make in the USA are tax-deductible.

If you shop on Amazon in the USA, we request you to instead use https://smile.amazon.com. Your shopping experience will remain unchanged and there is no additional cost to you. However, Amazon will donate 0.5% of sale proceeds to a charity of your choice. We will greatly appreciate it if you can set the charity to ‘Manaloni Manishi Foundation’.

Please let us thank you for your patronage and shared values in lending a helping hand to improve the lives of others, and hence the society. You will receive a quarterly newsletter with updates on what we have been up to. If for some reason you do not want us to write to you, please click Unsubscribe.


Connect with us: